Serveis als ciutadans

Serveis als ciutadans

Juntament amb la seva contribució a la millora de la mobilitat, la Fundació RACC aplic...

Juntament amb la seva contribució a la millora de la mobilitat, la Fundació RACC aplica tot el coneixement i experiència acumulats en el desenvolupament de serveis pràctics a la ciutadania, desenvolupats sobre plataformes tecnològiques d'última generació.

Eines pràctiques per a la millora de la mobilitat