Carretera, Seguretat viària

Carretera

Filtrar els resultats
Carretera

SLAIN (Saving Lives Assessing and Improving Networks)

L'instrument europeu Connecting Europe Facility (CEF) ha nomenat beneficiaris al RACC, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de Trànsit (SCT) i la Dirección General de T [...]

Carretera

EuroRAP (European Road Assessment Programme)

Consorci europeu que identifica els trams de més risc d’accidentalitat de la xarxa viària a partir de la relació entre l’accidentalitat i la intensitat mitjana diària de trànsit en cada tram.

Carretera

EuroTAP (European Tunnel Assessment Programme)

Programa desenvolupat pel consorci EuroTest i dedicat a valorar el potencial de risc i les mesures de seguretat de túnels de diversos països europeus mitjançant auditories.