MODALES

La Comissió Europea adjudica a un consorci, del qual el RACC n'és membre, un projete...

La Comissió Europea adjudica a un consorci, del qual el RACC n'és membre, un projecte de recerca que té com a objectiu modificar el comportament dels usuaris mitjançant el desenvolupament d'una formació en la conducció més sostenible, inclosa una aplicació d'assistència al conductor i campanyes de sensibilització.

Categoria:Impacte de la mobilitat |Subcategoria:Contaminació |Tipus de contingut:Projectes IDI| Etiqueta:qualitat de l'aire,conducció eficient

Objectius

MODALES és un projecte europeu finançat pel programa Horizon 2020 de recerca i innovació de la UE, amb l’objectiu principal d’avançar en la comprensió de la relació entre el comportament de l’usuari en conducció i manteniment del vehicle, i les emissions provinents del motor, els frens i els pneumàtics. Amb aquest coneixement, MODALES pretén modificar el comportament dels usuaris mitjançant el desenvolupament d’una formació en la conducció més sostenible, inclosa l’aplicació d’assistència al conductor i campanyes de sensibilització.

L’impacte del trànsit sobre la qualitat de l’aire és una de les principals preocupacions polítiques a nivell europeu. MODALES treballa per contribuir a reduir les emissions contaminants de tot tipus de vehicles motoritzats, fomentant l’adopció de conductes de conducció i manteniment dels vehicles favorables a una millora de la qualitat de l’aire.

L’encarregat de desenvolupar el projecte és un consorci de 14 organitzacions europees, format per institucions acadèmiques i de recerca, membres de la indústria de complements per l’automòbil i organitzacions d’usuaris com la FIA o el RACC. A més, es tracta d’un projecte de cooperació internacional que inclourà aportacions de diferents institucions acadèmiques de la Xina.

El RACC aportarà la seva expertesa en conducció eficient i sostenible, i adquirirà un rol important tant en la validació de les eines resultants com en la difusió de resultats. Barcelona acollirà una de les proves pilot que posarà a prova les eines desenvolupades en el projecte.