Plans de Desplaçament d'Empresa o PDE | Fundación RACC

Plans de Desplaçament d'Empresa o PDE

Els plans de mobilitat d'edificis (també anomenats PDE o plans de desplaçament d empresa)...

Els plans de mobilitat d'edificis (també anomenats PDE o plans de desplaçament d'empresa) són un requisit obligatori per optimitzar la mobilitat dels treballadors d'un centre de treball o dels usuaris d'una instal·lació pública.

Optimitzar la mobilitat de les empreses

Sol·licitar informació

A qui s'adrecen

Segons el decret 152/2007, les organitzacions amb més de 500 treballadors i les instal·lacions amb molts usuaris estan obligades a disposar d'un pla de desplaçament d'empresa (PDE). L'actual llei no té previst aplicar mesures sancionadores als qui no la respectin, però això pot canviar.

Plans de desplaçament d'empresa per empreses...

Juntament amb el seu caràcter obligatori, l'aplicació d'un PDE té molts avantatges per a les empreses:
•   Millora l'activitat laboral: puntualitat i menys absentisme.
•  Millora el clima laboral dels treballadors del centre (més bona qualitat de vida).
•  Implica un estalvi econòmic respecte a una mobilitat no planificada.
•  Suposa un indicador de responsabilitat social empresarial.

Plans de desplaçament d'empresa per administracions...

Juntament amb els avantatges que ofereixen a les empreses, els PDE tenen una especial rellevància en administracions, ja que són una actuació que els ajuda a donar exemple de compromís amb una mobilitat més eficient i respectuosa amb el medi ambient.

A més, aquests projectes poden beneficiar-se de subvencions fins i tot del 100%.


Metodologia

La metodologia de la Fundació en el disseny de PDE es basa en els passos bàsics següents:

  • Conèixer la realitat actual de la mobilitat de cada espai.
  • Establir uns objectius assolibles, quantificables i avaluables.
  • Determinar un pla d'actuacions que respongui als objectius plantejats i que tingui un criteri clar de prioritats.
  • Establir un calendari d'implantació d'aquestes actuacions.

Casos d'èxit