Mou-te bé! Play&Learn

"Mou-te bé! Play&Learn" és un nou joc interactiu en línia impulsa...

"Mou-te bé! Play&Learn" és un nou joc interactiu en línia impulsat per la Fundació RACC amb la finalitat de proporcionar un instrument educatiu adequat a les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Planteja diferents situacions de seguretat viària amb diferents nivells de dificultat per a nens i nenes de Primària. És un joc gratuït que es pot usar tant a l’aula com a casa, de forma col·lectiva o individual. 

Educació interactiva per aprendre jugant. Adreçat a nens de Primària

Visita la pàgina web

Objectius

La irrupció de noves metodologies d'ensenyament basades en tecnologia web va exigir l'actualització dels programes tradicionals d'educació viària, basats exclusivament en activitats presencials a l'escola.

En aquest marc, l’any 2010 va néixer el programa RACC Educa –desenvolupat amb la col·laboració del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç- que actualment es coneix com "Mou-te bé! Play&Learn", un programa educatiu en línia gratuït i obert que treballa l'educació per a una mobilitat segura a través de jocs interactius que ajuden els infants a assolir certa autonomia de decisions en diferents entorns virtuals de la mobilitat.

El joc és una molt bona eina per a que els mestres ensenyin educació viària a les aules. Així, el principal repte del programa és arribar al màxim d'educadors i infants. Els seus objectius específics són:

  • Conscienciar i responsabilitzar els escolars de les seves pròpies decisions en relació a la mobilitat i la seguretat viària.
  • Aprendre valors, actituds i hàbits en relació a una mobilitat sostenible i segura.
  • Oferir als educadors (mestres, monitors en el lleure, policies, pares, etc.) continguts pedagògics de mobilitat segura i sostenible adaptats als nous entorns tecnològics.

Eina per a educadors

"Mou-te bé! Play&Learn" és una eina pensada fonamentalment pels educadors. El seu plantejament educatiu té una clara vinculació amb el desenvolupament curricular de l’Educació Primària i s’adequa al criteri general d’aquesta etapa de preparar als alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

Materials

Educadors i formadors poden registrar-se a www.raccmoutb.cat, des d'on poden enregistrar els grups d'escolars o els nens i nenes perquè tinguin accés als diferents jocs i materials.

L'accés específic per a educadors i formadors posa a la seva disposició 12 jocs, guies didàctiques, i noticies sobre mobilitat i seguretat viària, i la possibilitat de generar grups i competicions entre els seus alumnes, així com l'administració dels seus perfils.

Joc en línia Mou-te bé! Play&Learn


Activitat reconeguda amb el segell de Qualitat Educativa de l'Ajuntament de Barcelona.