Mobilitat segura i sinistralitat viària | Fundació RACC

Mobilitat segura

La progressiva reducció de la sinistralitat viària és un dels principals eixosstratègics...

La progressiva reducció de la sinistralitat viària és un dels principals eixos estratègics de la Fundació des de la seva creació el 1994. És per això que treballa decididament en l'objectiu principal de la mobilitat segura: de zero víctimes mortals per accidents de trànsit ("Visió Zero") i posa els seus coneixements al servei d'administracions i empreses, per contribuir a millorar la qualitat de les infraestructures, l'equipament dels vehicles i l'aptitud i l’actitud dels conductors.

Visió Zero en seguretat viària