Missió, visió i valors

La Fundació RACC és una entitat sense ànim de lucre que, des de la seva creaci´...

La Fundació RACC és una entitat sense ànim de lucre que, des de la seva creació el 1994, treballa per promoure una mobilitat més segura, sostenible, intel·ligent i assequible per a tothom, orientada a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Una entitat de referència en mobilitat sostenible

Àmbits d'actuació

Per assolir els seus objectius, la Fundació genera nou coneixement en mobilitat mitjançant la realització de projectes, plans, auditories i estudis de mobilitat tant en l'àmbit local com en l'internacional. Alhora, impulsa campanyes de conscienciació, formació i educació sobre les qüestions clau de la mobilitat i exerceix una funció de defensa i protecció dels usuaris.

La seva missió s'orienta a tres aspectes fonamentals como són la seguretat viària, la gestió de la mobilitat i el medi ambient. La tasca de la Fundació en cada àmbit es resumeix en els següents punts:

El futur: avançant cap a una millor mobilitat

En la celebració del seu vintè aniversari el 2014, la Fundació va renovar el seu compromís històric de contribuir al debat sobre quin i com ha de ser el model de mobilitat que demanden les noves realitats social, econòmica, tecnològica i urbana del segle XXI.

Amb aquesta finalitat, va dividir les seves prioritats a curt termini en quatre grans objectius:

Mobilitat segura: conductors, vehicles i vies segures.
Mobilitat sostenible: eficiència energètica i propulsions alternatives.
Mobilitat intel·ligent: conductors informats i connectats.
Mobilitat assequible: rebaixa dels costos i transport públic intel·ligent.
20 anys de Fundació RACC: 4 objectius i 10 prioritats per a una mobilitat millor
20 anys contribuïnt a millorar la societat