Migració a vehicle elèctric per a una mobilitat elèctrica | Fundació RACC

Migració a vehicle elèctric

La Fundació RACC ofereix a empreses i administracions projectes integrals per a la migraci&oaute;...

La Fundació RACC ofereix a empreses i administracions projectes integrals per a la migració a vehicle elèctric. Realitzem una anàlisi per a la migració de flotes de cotxes de combustió a cotxes elèctrics. L'aplicació de la metodologia I-CVUE (nascuda en projectes europeus) permet prendre les decisions de manera objectiva segons criteris econòmics.

Anàlisi i assessorament en la migració a mobilitat elèctrica

Sol·licitar informació

A qui s'adreça

Mobilitat elèctrica per empreses...

Dirigit a empreses que gestionin una flota de vehicles, ja siguin cotxes de direcció, de força de vendes o d'operacions (manteniment, repartiment, etc.).

Mobilitat elèctrica per administracions...

Administracions amb flotes de vehicles (guàrdia urbana, manteniment, neteja, etc.), tant de flota pròpia o gestionada com a proveïdors. Juntament amb els avantatges generals per a empreses, la migració a la mobilitat elèctrica de les flotes de les administracions també suposa:
•   Millora del servei per absència de contaminació acústica en zones residencials.
•   Factor que serveix com a exemple per a altres empreses del municipi i per als ciutadans.

Metodologia

En els plans de migració a la mobilitat elèctrica, la Fundació RACC aplica la metodologia bàsica següent:

  • Avaluació de l'actual flota de vehicles de l'empresa: anàlisi de l'antiguitat i el tipus d'ús de cada vehicle. Només es plantejarà la substitució dels vehicles la mobilitat dels quals permeti el canvi a cotxe elèctric amb garanties.
  • Estudi detallat, a través de l'eina I-CVUE, per valorar tots els aspectes econòmics relacionats amb el possible canvi de cotxe tradicional a cotxe elèctric. Aquesta eina calcula el cost d'adquisició durant tota la vida útil del vehicle (TCO).
  • Disseny de la infraestructura que es requereix per poder operar amb els cotxes elèctrics.
  • Proposta de pla de canvi a flota elèctrica per a tots aquells vehicles en què sigui factible i rendible fer la substitució.

Casos d'èxit