Matriu origen-destinació i rutes de transport públic col·lectiu | Fundació RACC

Matriu origen-destinació

La matriu origen-destinació és una eina que ordena i quantifica els desplaçamens...

La matriu origen-destinació és una eina que ordena i quantifica els desplaçaments generats entre diversos llocs i s'utilitza per prendre decisions en infraestructures o en el disseny de rutes de transport públic col·lectiu.

Eina per dissenyar infraestructures i rutes

Sol·licitar informació

A qui s'adrecen

Disseny de rutes de transport per empreses...

Dirigit a empreses que necessitin conèixer els fluxos de tràfic rodat entre diversos punts, per analitzar necessitats de serveis: transport, estacions de servei, etc.

Disseny de rutes de transport per administracions...

El servei s'adreça a qualsevol administració que demani informació per prendre decisions relacionades sobre la situació del trànsit a qualsevol territori.