Tecnologia en el transport

Estudi. Eficiència del Sistema de Frenada Automàtica d'Emergència

L'AEBS és, segons els experts, un dels avenços més significatius en matèria de seguretat dels vehicls...

L'AEBS és, segons els experts, un dels avenços més significatius en matèria de seguretat dels vehicles des del cinturó de seguretat i el coixí de seguretat.

Descripció

El sistema de frenada automàtica d'emergència (AEBS) actua de dues maneres:

 • Primer, ajuda a evitar els accidents identificant amb antelació les situacions crítiques i avisant el conductor.
 • Segon, redueix la gravetat de les col·lisions que no es poden evitar frenant el vehicle automàticament.

 El RACC ha mostrat en una demostració al carrer els beneficis del sistema AEBS i ha presentat un estudi que analitza l'efectivitat del sistema i la seva incidència en les xifres de sinistralitat viària.

Objectius

L'estudi del RACC analitza els aspectes següents relacionats amb aquesta tecnologia de seguretat: 

 • Funcionament de l'AEBS
 • Disponibilitat de l'AEBS en l'oferta de turismes a Espanya i cost mitjà
 • Xifres de sinistralitat viària a Espanya i Catalunya segons el tipus d'accident i el mitjà de desplaçament
 • Cost econòmic de l'accidentalitat
 • Estimació de l'eficiència de l'AEBS i el benefici econòmic

Conclusions

Les conclusions principals de l'estudi indiquen:

 • Les tipologies d'accidents en què l'AEBS és més eficaç són les col·lisions de vehicles en moviment (posteriors, múltiples, o en caravana), la col·lisió de vehicles-obstacle a la calçada i els atropellaments de vianants
 • Si tots els turismes i furgonetes del parc automobilístic espanyol durant el 2014 haguessin portat instal·lada aquesta tecnologia, s'haurien pogut salvar potencialment 272 vides, i haver evitat un de cada cinc accidents de trànsit
 • Aquesta reducció de l'accidentalitat hagués suposat el 2014 un estalvi de 1.172 milions d'euros. A Catalunya, l'estalvi hauria estat de 208,7 milions
 • La disponibilitat de l'AEBS en l'oferta de turismes a Espanya encara té un gran marge de millora: el 2014, només un de cada tres vehicles matriculats a Espanya el tenien disponible

Consells

L'estudi del RACC inclou una sèrie de consells del RACC als diversos agents implicats en la seguretat viària:

 • A l'Administració: mantenir el programa d'ajudes a la compra de vehicles nous, afegint la condició que incorporin l'AEBS, i exigir a la Comissió Europea que l'AEBS sigui obligatori en tots els turismes i furgonetes de nova homologació
 • Als fabricants d'automòbils: mentre no sigui obligatori, incloure l'AEBS com a equipament de sèrie a tots els models nous de turismes i furgonetes a través d'un acord de tota la indústria, en línia amb el que s'ha consensuat als Estats Units. Veure la nota oficial de l'Agència Nacional de Seguretat de Trànsit a Carretera dels EUA (NHTSA).
 • A la ciutadania: exigir que el teu proper cotxe nou estigui equipat amb l'AEBS

Més informació

Nota de premsa. El sistema de frenada automàtica d’emergència pot evitar un de cada cinc accidents de trànsit
Dossier de premsa. Sistema de frenada automàtica d’emergència (AEBS)