Apps

Comparativa: Aplicacions relacionades amb l'aparcament

Vuit aplicacions relacionades amb l'aparcament han estat provades. Les més ben valoradesan...

Vuit aplicacions relacionades amb l'aparcament han estat provades. Les més ben valorades han estat ApparkB i We Smart Park.

Categoria:Tecnologia en el transport |Subcategoria:Apps |Tipus de contingut:Informes i Estudis| Etiqueta:aparcament

Objectius

Per a contrarestar les conseqüències de la cerca d'aparcament (congestió de trànsit, emissió de gasos contaminants, contaminació acústica, pèrdua de temps, augment de l'estrès, etc.) han aparegut diverses aplicacions mòbils que faciliten diverses tasques relacionades amb l'aparcament: cercar-ne, consultar informació, reservar-ne, pagar-lo...
 
Aquest estudi analitza vuit aplicacions relacionades amb l'aparcament, amb diverses funcionalitats principals: des de consultar informació a reservar i pagar l'estacionament. L'anàlisi forma part de l'Observatori d'APP, de la Fundació RACC, que ha creat un protocol per a l'avaluació d'aplicacions per a mòbils centrat en aquelles relacionades amb diversos àmbits de la mobilitat.

El protocol desenvolupament per la Fundació RACC per a l'avaluació d'aplicacions mòbils relacionades amb diversos àmbits de la mobilitat fixa una sèrie de paràmetres d'anàlisi i el seu pes en la valoració final, expressada en "estrelles RACC":

  • Característiques generals (10% de la valoració final): espai que ocupa l'aplicació i model de negoci (gratuïta, de pagament, etc.).
  • Utilitat (45%): qualitat del servei, funcionalitats que ofereix, cobertura geogràfica i profunditat de la informació
  • Usabilitat (15%): configuració inicial, interfície d'usuari, idiomes disponibles
  • Disseny (15%): text, imatges, estructura de les pantalles, interfície d'usuari
  • Rendiment (10%): agilitat i rapidesa, gestió de la bateria i recursos
  • Privacitat (5%)

Valoració

Les taules següents mostren els resultats de totes les aplicacions en cadascun dels aspectes analitzats i la seva valoració final. Fent clic sobre el nom de cada APP s'accedeix a la fitxa detallada.

Aplicacions que permeten pagar l’estacionament en superfície en zona regulada

UtilitatUsabilitatDissenyCarac.generalsRendimentPrivacitatValoració RACC
apparkB 1.1.13 (iOS)
EasyPark 5.1 (iOS)

Aplicacions que consultar informació sobre aparcaments subterranis "tradicionals"

UtilitatUsabilitatDissenyCarac.generalsRendimentPrivacitatValoració RACC
ParkMe 1.8.6
Parkopedia 3.1.30 (iOS)
Saba 2.2.2

Aplicacions per consultar informació i pagar en aparcaments subterranis en edificis privats

UtilitatUsabilitatDissenyCarac.generalsRendimentPrivacitatValoració RACC
We Smart Park 3.1.30 (iOS)
Aparca and Go 1.2.6 (iOS)

Altres aplicacions que apliquen idees innovadores a la problemàtica de l’aparcament

UtilitatUsabilitatDissenyCarac.generalsRendimentPrivacitatValoració RACC
WazyPark 2.1.4

Conclusions

L’estudi de la Fundació RACC ha classificat les aplicacions en quatre grups en funció de la seva funcionalitat principal:

Més informació

Estudi comparatiu d’aplicacions relacionades amb l’aparcament 2015