Apps

Comparativa: Aplicacions per a una conducció segura i sostenible

S’han analitzat cinc aplicacions relacionades amb una conducció segura i sostenible. La més ben valoada...

S’han analitzat cinc aplicacions relacionades amb una conducció segura i sostenible. La més ben valorada ha estat "DriveSmart".

Categoria:Tecnologia en el transport |Subcategoria:Apps |Tipus de contingut:Informes i Estudis| Etiqueta:conducció segura

Objectius

L'estudi indica l'aparició en els últims anys de diverses aplicacions mòbils que volen ajudar el conductor a millorar l'estil de conducció i aconseguir tant un increment de la seguretat viària com una conducció més sostenible, reduint el consum de combustible i també de les emissions.

El present estudi ha analitzat cinc aplicacions de conducció segura i sostenible. Les característiques específiques d'aquesta tipologia d'aplicacions han requerit adaptar el protocol RACC d'avaluació d'aplicacions; en aquesta ocasió, els factors analitzats han estat:

  • Avaluació de la conducció: qualitat i diversitat de les opcions d'avaluació de la conducció que ofereixen les diferents aplicacions.
  • Activació automàtica quan es comença un viatge.
  • Beneficis per a l'usuari: anàlisi dels avantatges que l'usuari pot obtenir si aconsegueix una conducció segura i sostenible.
  • Gamificació: opcions de comparar amb altres usuaris per competir amb amics, connexió amb xarxes socials, etc.
  • Altres aspectes: possibilitat de treballar sense connexió, detall del resum de viatges realitzats, nivell de distracció, etc.

Valoració

La següent taula mostra els resultats de totes les aplicacions en cada un dels aspectes analitzats i la seva valoració final. Fent clic sobre el nom de cada APP s'accedeix a la fitxa detallada.

Valoració RACC
DriveSmart (Android)
Geco (iOS)
Drivies (iOS)
EcoDrive Free Speedometer (Android)
Flo (Android)

Conclusions

A les conclusions, s'assenyala que la llista d'aplicacions obertes als usuaris –és a dir, no lligades a una marca de vehicle o que no necessiten un dispositiu que s’hi connecti– no és massa llarga i la majoria només estan disponibles en anglès.

“DriveSmart” és l'aplicació de conducció segura i sostenible més completa, amb una valoració final de quatre estrelles RACC. La resta d'aplicacions analitzades són "Geco" (tres estrelles), "Drivies" (tres estrelles), "EcoDrive Free Speedometer" (tres estrelles) i "Flo" (dues estrelles).

Més informació

Estudi comparatiu d'aplicacions de conducció segura i sostenible 2016