Apps

Comparativa: Aplicacions per a evitar distraccions al volant

Quatre aplicacions per a evitar distraccions al volant han estat provades i comparades. No s'ha idenificat...

Quatre aplicacions per a evitar distraccions al volant han estat provades i comparades. No s'ha identificat cap aplicació que resolgui satisfactòriament aquest problema.

Objectius

El protocol desenvolupat per la Fundació RACC fixa una sèrie de paràmetres d'anàlisi i el seu pes en la valoració final, expressada en "estrelles RACC". Les característiques específiques de les aplicacions per a evitar distraccions han requerit adaptar el protocol habitual per a analitzar els factors i paràmetres següents:

  • Activació de l'aplicació: permet l'activació/desactivació manual? Permet detectar automàticament l'activitat de conducció? Ho fa per detecció de moviment? Ho fa a partir de la sincronització amb el sistema mans lliures per Bluetooth del cotxe?
  • Resposta automàtica predefinida a missatges entrants: resposta a SMS / correu electrònic
  • Lectura de missatges entrants: lectura de SMS / correus electrònics –aquí valorem si la conversió de text a veu funciona correctament per als idiomes català i castellà, si s'entenen correctament els missatges, si informa de manera clara el remitent, etc.
  • Notificacions (visuals/auditives): les bloqueja?
  • Trucades: les bloqueja?
  • Manipulació d'altres funcionalitats/apps: per exemple apps de navegació, de música, etc. Ho permet? Permet enviar missatges tipus Whatsapp?

Valoració

La taula següent mostra els resultats de totes les aplicacions en cadascun dels aspectes analitzats i la seva valoració final. Fent clic sobre el nom de cada APP s'accedeix a la fitxa detallada.

Valoració RACC
Conduint
TextDrive (No Texting While Driving)
DriveSafe.ly
Mutting

Conclusions

Les conclusions assenyalen que, després de realitzar una cerca exhaustiva, no s'ha identificat cap aplicació que resolgui de forma satisfactòria el problema de les distraccions al volant; a més, no s'ha identificat cap aplicació que sigui capaç de llegir (conversió de text a veu) ni contestar automàticament els Whatsapps entrants o les notificacions de xarxes socials com Facebook o Twitter.

L'aplicació ideal seria aquella que aconseguís bloquejar totes les comunicacions entrants (excepte trucades de veu si hi ha un dispositiu mans lliures Bluetooth disponible), llegís de forma clara i entenedora els missatges importants i permetés dictar missatges, però no teclejar-los.

Més informació

Estudi comparatiu d’aplicacions per evitar distraccions al volant 2015