Apps

Comparativa: Aplicacions d'avís de radars

Sis aplicacions de pagament per a mòbils que havisen de la presència de radars a Barcelona i rodalie...

Sis aplicacions de pagament per a mòbils que havisen de la presència de radars a Barcelona i rodalies han estat han estat provades i comparades.

Categoria:Tecnologia en el transport |Subcategoria:Apps |Tipus de contingut:Informes i Estudis| Etiqueta:radars

Objectius

Aquesta anàlisi forma part de l'Observatori d'APP de la Fundació RACC, que ha creat un protocol per a l'avaluació d'aplicacions per a mòbils centrat en aquelles relacionades amb diversos àmbits de la mobilitat. Per a avaluar-les s'han fet proves de camp a carretera i ciutat, i se n'ha comprovat el comportament amb diverses tipologies de radars, en diferents escenaris i condicions de conducció.

El protocol fixat marca una sèrie de paràmetres objectiu d'anàlisi i el seu pes en la valoració final:

  • Característiques generals (10% de la valoració final): espai que ocupa l'aplicació i model de negoci (gratuïta, de pagament, etc.).
  • Utilitat (45%): qualitat del servei, funcionalitats que ofereix, cobertura geogràfica i profunditat de la informació
  • Usabilitat (15%): configuració inicial, interfície d'usuari, idiomes disponibles
  • Disseny (15%): text, imatges, estructura de les pantalles, interfície d'usuari
  • Rendiment (10%): agilitat i rapidesa, gestió de la bateria i recursos
  • Privacitat (5%)

Valoració

La taula següent mostra els resultats de totes les aplicacions d'avís de radars en cadascun dels aspectes analitzats i la seva valoració final. Fent clic sobre el nom de cada APP s'accedeix a la fitxa detallada.

Conclusions

Més informació

Estudi comparatiu d’aplicacions d’avís de radars 2015