Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar-te contingut personalitzat, publicitat i anàlisis. Si navegues per aquest lloc és que n’acceptes l’ús. En vols saber més?

Auditoria. Camins Escolars a Barcelona

L’anàlisi de la implantació del projecte “Camí Escolar–Espaimic”,...

L’anàlisi de la implantació del projecte “Camí Escolar–Espai Amic”, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, conclou que calen millores perquè els nens vagin a l’escola amb més seguretat i autonomia.

Categoria:Seguretat viària |Subcategoria:Persones |Tipus de contingut:Informes i Estudis| Etiqueta:formació,nens,joves

Objectius

“Camí Escolar–Espai Amic” és un projecte educatiu que promou la mobilitat segura, sostenible i autònoma dels infants en els desplaçaments a l’escola, i que pretén oferir als alumnes la possibilitat d'anar o tornar sols del centre educatiu. A més de generar i senyalitzar itineraris segurs, s’impulsen activitats educatives i divulgatives, tant a l’escola com al barri, per fomentar la mobilitat sostenible.

Amb aquesta auditoria, el RACC pretén contribuir a la millora de l’entorn urbà i de la qualitat de vida dels infants, un dels col·lectius més vulnerables en seguretat viària. El test, realitzat durant l’últim trimestre del 2016, ha analitzat el projecte a cinc escoles representatives de Barcelona, amb característiques diferents en ubicació, infraestructures de l’entorn, volum de trànsit, pendent dels carrers, etc.

L’estudi ha valorat 20 paràmetres organitzats en tres factors:

 • Infraestructura i seguretat a l’entorn de les escoles.
 • Mesures educatives dirigides als alumnes.
 • Accions de difusió al barri.

Conclusions

Els resultats de l’auditoria són força homogenis a totes les escoles i mostren que és necessari actuar en tots els fronts, aplicant millores de seguretat viària i incrementant les activitats educatives i de difusió als barris. Les cinc escoles analitzades en aquest test han suspès l’auditoria, amb una mitjana de només 47,5 punts sobre 100.

Les conclusions en els tres factors analitzats són les següents::

 • Infraestructura: es detecten deficiències en aspectes bàsics de seguretat, que suposen un fre perquè els pares deixin que els nens vagin sols a l’escola. Destaquen les nombroses cruïlles amb poca visibilitat als passos de vianants, la manca de senyalització que alerti els conductors de la presència d’una escola o la manca de carrils bici segurs al voltant de les escoles. Com aspectes positius hi ha la presència d’elements de protecció entre la vorera de l’escola i la calçada, i el bon estat de conservació de la senyalització horitzontal del Camí Escolar.
 • Educació: calen iniciatives d’acompanyament per complir amb la funció educativa. Per exemple, cap de les escoles auditades ha posat en marxa el servei Bus a Peu ni disposen d’un servei d’Acompanyament que agilitzi l’entrada a l’escola. També es detaca la manca de seguiment generalitzada del projecte, degut a la falta d’un responsable directe en la majoria dels centres. Per altra banda, destaca que la majoria d’escoles compten amb una comissió de mobilitat que impulsa activitats específiques per promoure la mobilitat sostenible.
 • Difusió: la difusió als barris és escassa i no té continuïtat. La senyalització del Camí Escolar és insuficient i poc visible, tant per als vianants com per als conductors. I cal més material informatiu per a les famílies i per a la difusió al barri. Com a aspectes positius hi ha la celebració d’activitats que donen publicitat al projecte.

Recomanacions

L’auditoria inclou també un seguit de recomanacions per al desenvolupament del projecte:

 • L’Ajuntament ha de garantir a les escoles un espai de seguretat, amb voreres suficientment amples i aparcament restringit, almenys al carrer d’accés.
 • Als trams d’accés a l’escola també cal reduir la velocitat (màxim 30 km/h) i reforçar la senyalització que indica la presència de l’escola i que també permet sensibilitzar i donar a conèixer els Camins Escolars.
 • Els centres escolars haurien de disposar de carrils bici i aparcaments per a bicicletes a l’entorn.
 • Cal que els projectes de Camí Escolar tinguin una continuïtat, especialment en l’organització d’activitats i en la revisió de la infraestructura.
 • La imatge identificativa horitzontal del Camí Escolar instal·lada als passos de vianants no només ha d’estar visualment alineada amb els vianants sinó que també s’ha de mostrar als conductors amb senyals verticals o horitzontals.
 • Convé estudiar la implantació del Camí Escolar als Instituts d’Educació Secundària, on la majoria d’adolescents es desplacen sense pares ni tutors i encara han de desenvolupar la seva cultura de mobilitat segura.
 • S’hauria de promoure l’adhesió de més escoles al programa. Des de la seva implantació fa 17 anys només el 27% dels centres l’han instaurat.

Més informació

Nota de premsa. El RACC demana millores perquè els nens vagin a l’escola amb més seguretat i autonomia a Barcelona
Auditoria. Camins Escolars a Barcelona