Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar-te contingut personalitzat, publicitat i anàlisis. Si navegues per aquest lloc és que n’acceptes l’ús. En vols saber més?

Auditoria: Avaluació de la implantació de la mobilitat elèctrica a Barcelona

Auditoria que desenvolupa un protocol dirigit a reconèixer de manera senzilla el grau d'iplantació...

Auditoria que desenvolupa un protocol dirigit a reconèixer de manera senzilla el grau d'implantació del vehicle elèctric i de les seves infraestructures, entre altres aspectes, aplicat per primera vegada a la ciutat de Barcelona.

Categoria:Impacte de la mobilitat |Subcategoria:Vehicle elèctric |Tipus de contingut:Informes i Estudis| Etiqueta:cotxes

Objectius

En els últims anys, l'Administració Pública està introduint incentius per a la promoció de vehicles nets com a part de les actuacions de millora de la qualitat de l'aire de les ciutats, al mateix temps que es plantegen penalitzacions als vehicles més contaminants.

En aquesta auditoria, el RACC desenvolupa un protocol dirigit a reconèixer de manera senzilla el grau d'implantació del vehicle elèctric i de les seves infraestructures; així com les mesures d'incentivament, la informació que disposen els ciutadans i el grau de funcionalitat de les actuacions realitzades fins al moment.

La valoració es realitza mitjançant l'anàlisi de tres factors principals, als quals s'atorga una puntuació intencionada en funció del grau d'importància considerat:

  • Nivell de penetració del vehicle elèctric (35 punts): s’analitza el percentatge que representen els vehicles elèctrics purs i híbrids endollables sobre el total de vehicles, tant a nivell públic com privat. S’ha valorat sobre el nombre de matriculacions (vendes) i sobre el total del parc de vehicles.
  • Infraestructura elèctrica i informació al ciutadà (35 punts): es valora la cobertura actual de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i la informació que es facilita a l’usuari.
  • Incentius per a promocionar el vehicle elèctric (20 punts): ajudes, subvencions i altres avantatges disponibles per als usuaris de vehicles elèctrics.

Conclusions

Els resultats mostren que, malgrat els esforços realitzats, encara no es compleixen els objectius marcats a la ciutat en termes quantitatius i s'obté un nivell de penetració del vehicle elèctric molt inferior a l'esperat per l'Administració. Com a resultat global s'obté un 40,6% de la puntuació màxima possible, que correspon a dues estrelles RACC.

Entre les principals conclusions de l'estudi destaquen les següents:

  • Es detecta una disparitat elevada d'objectius a les diverses planificacions en termes quantitatius, degut probablement a la dificultat de previsió de la penetració del vehicle elèctric a nivell privat.
  • La infraestructura de recàrrega disponible actualment es considera insuficient, tant per la cobertura com per la informació a l'usuari. Els incentius semblen no ser suficients per accelerar el procés de transformació del parc de vehicles: els incentius locals es valoren positivament, mentre que els que corresponen a administracions autonòmica i estatal són reduïts en comparació a d'altres països.
  • El major cost d'adquisició mitjana dels vehicles elèctrics s'inverteix en el temps si tenim en compte els costos de la mobilitat: la recàrrega és gratuïta a Barcelona (punts de recàrrega públics), així com diversos peatges o l'estacionament en zona regulada.
  • Com a punts positius convé destacar els punts extra atorgats per l'existència del Bicing elèctric i per l'extensa oferta de serveis de moto elèctrica compartida tot i les dificultats d'implantació d'esquemes de carsharing elèctric a la ciutat de Barcelona.