Auditoria. Park & Ride de la regió metropolitana de Barcelona

Després d'analitzar 10 aparcaments de dissuasió ("Park & Ride") situts...

Després d'analitzar 10 aparcaments de dissuasió ("Park & Ride") situats en estacions de tren, l'auditoria alerta que aquestes infraestructures no estan preparades per donar servei els dies de restriccions de circulació.

Categoria:Cost de la mobilitat |Subcategoria:Infraestructures |Tipus de contingut:Informes i Estudis| Etiqueta:aparcament,accessibilitat

Objectius

La finalitat dels Park & Ride és facilitar el canvi entre el vehicle privat i el transport públic, dissuadint els conductors d'utilitzar el cotxe o la moto per accedir al centre de les ciutats i promovent que es faci una etapa del viatge en transport públic.

Una bona xarxa d'aparcaments de dissuasió és fonamental per facilitar l'ús del transport públic, reduir la congestió i millorar la qualitat de l'aire. A més, davant les restriccions de circulació que s'aplicaran de forma permanent a l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de 2020, i que afectaran més de 130.000 vehicles cada dia, els Park & Ride seran una infraestructura clau per garantir la mobilitat de milers de ciutadans.

La primera auditoria dels aparcaments de les estacions de tren de la regió metropolitana de Barcelona ha analitzat en profunditat el funcionament i la qualitat d'aquests aparcaments, a partir d'una metodologia combinada que inclou:

  • Avaluació sobre el terreny per analitzar l'accessibilitat, infraestructura i connexió dels Park & Ride amb l'estació. Aquesta avaluació s'expressa en una nota global en estrelles RACC.
  • Enquestes a usuaris.

Conclusions

Dels deu aparcaments analitzats, set suspenen l'auditoria: Castellbisbal, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Martorell, Badalona, Terrassa Est i Mataró. Els tres restants obtenen un aprovat just: Castelldefels, Sant Joan Despí i Vilanova i la Geltrú.

Els tres factors avaluats són molt millorables i existeixen mancances que impossibiliten la seva consolidació com a espais d'intercanvi eficaç entre modes de transport:

  • Accessibilitat: senyalització d'accés deficient, absència d'informació sobre el grau d'ocupació o accessibilitat en bicicleta molt deficient en estacions allunyades del centre urbà.
  • Infraestructura: absència de sistemes de control i vigilància; saturació de l'espai o mala gestió de les places; absència de places cobertes per a motos i bicicletes, i de punts de recàrrega de vehicles elèctrics; inexistència de senyalització específica i uniforme en l'àmbit de la regió metropolitana; o poca informació a les pàgines web dels municipis.
  • Connexió amb l'estació: passos de vianants amb deficiències de manteniment; inexistència d'itineraris per a vianants; absència en alguns casos de voreres accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Recomanacions

L'auditoria inclou també una sèrie de recomanacions per a la millora d'aquestes instal·lacions:

  • Planificació i implantació: elaborar un pla urgent d'adequació dels Park & Ride per l'any 2020 que afecti els estacionaments més crítics i amb més potencial.
  • Captació de nous usuaris i satisfacció dels actuals, mitjançant accions com la millora de la senyalització i de la informació, l'increment de la capacitat dels Park & Ride amb més demanda de viatgers, o el desenvolupament de noves modalitats d'abonament.
  • Millora de la seguretat viària i el confort, mitjançant la millora dels recorreguts de vianants a l'interior dels aparcaments, el reforç de la il·luminació o l'habilitació de places d'aparcament cobertes per a motos i bicicletes.
  • Foment de l'accessibilitat universal, la sostenibilitat i l'eficiència: adaptació dels entorns de l'estació i reserva de places per a persones amb mobilitat reduïda, reserva de places per a vehicles elèctrics, amb punts de recarrega, millora dels passos de vianants existents, garantir l'accessibilitat amb bicicleta amb carrils bici o espais de “Kiss & Go” (parada momentània per deixar o recollir passatgers a l'estació).

Més informació

Nota de premsa. El RACC alerta que els pàrquings de les estacions de tren de la regió metropolitana de Barcelona no estan preparats per donar servei els dies de restriccions de circulació