Estudis de la qualitat de l'aire i la contaminació atmosfèrica | Fundació RACC

Estudis de la qualitat de l'aire

La contaminació atmosfèrica afecta directament la salut humana. Per això, els etudis...

La contaminació atmosfèrica afecta directament la salut humana. Per això, els estudis de la qualitat de l'aire d'una zona són un indicador molt important per a les administracions a l’hora d’aplicar o valorar mesures de mobilitat sostenible. El mesurament de la qualitat de l'aire és el primer pas per combatre la contaminació atmosfèrica.

El mesurament de la qualitat de l'aire, indicador de la contaminació atmosférica

Sol·licitar informació

A qui s'adrecen

Mesurament de la qualitat de l'aire per administracions...

Servei dirigit principalment a les administracions, amb l'objectiu de facilitar les accions següents:
•   Prendre decisions: saber on cal aplicar mesures.
•   Conèixer les conseqüències de les accions dutes a terme per millorar la qualitat de l'aire.
•   Valoració de l'impacte ambiental local de situacions especials (factors meteorològics, esdeveniments puntuals, etc.) per prendre, si es considera necessari, mesures extraordinàries.

Metodologia

La Fundació RACC col·labora amb les administracions per detectar quin tipus d'estudi és el més adequat depenent de les seves necessitats. El tipus d'estudi determinarà el tipus d'indicador a mesurar, la freqüència d'amidaments i les ubicacions més adequades.

A partir de l'anterior, es comencen a realitzar els mesuraments dels diferents contaminants en temps real (NOx, PM, O3, etc.). Aquest tipus d’amidament permetrà segmentar la qualitat de l'aire per hores del dia, dies de la setmana o tipus de dia (esdeveniments, pluja, etc.).

Aquesta informació permetrà prendre decisions, amb el seu corresponent pla d'acció, amb el suport de dades. L'impacte d'aquestes decisions podrà valorar-se mitjançant un calendari de seguiment de l’evolució de la qualitat de l'aire a partir de les accions.