Conferència: "Fem de Barcelona el referent de la mobilitat"

El president del RACC, Josep Mateu, ha reflexionat al voltant de la situació actual i dels retes...

El president del RACC, Josep Mateu, ha reflexionat al voltant de la situació actual i dels reptes de futur de la mobilitat a Barcelona, a la presentació de 45 propostes per millorar la qualitat de vida de les persones i convertir la mobilitat en una palanca del progrés, la competitivitat i el creixement de la ciutat.

Categoria:Cost de la mobilitat |Subcategoria:Infraestructures |Tipus de contingut:Debats i entrevistes| Etiqueta:jornades

Context

La transformació digital i la recerca d'un model mediambientalment sostenible són els dos grans eixos que marquen en l'actualitat l'agenda política y social al voltant de la mobilitat. En aquest escenari, Barcelona afronta el repte de replantejar el model de mobilitat urbana des del punt de vista econòmic, social i polític perquè se situï al capdavant de les ciutats líders en mobilitat urbana i esdevingui un referent mundial.

El RACC presenta la publicació Fem de Barcelona el referent de la mobilitat, que recull 45 propostes dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones i convertir la mobilitat en una palanca del progrés, la competitivitat i el creixement de Barcelona.

Les 45 propostes del RACC 

Les propostes del Club es resumeixen en els següents dos capítols:

1. Propostes per millorar la mobilitat actual

  • Mobilitat més segura: destaca la protecció dels vianants i dels motoristes, així com millorar la convivència de tots els mitjans de transport.
  • Mobilitat més sostenible, centrat en eliminar els vehicles més contaminants de manera progressiva.
  • Mobilitat més assequible, orientat principalment a la reducció de la congestió, la millora del transport públic i la reordenació de la fiscalitat.

2. Propostes per abordar la mobilitat futura

  • Mobilitat zero emissions: aposta ferma per accelerar l’electrificació del parc mòbil.
  • Mobilitat connectada: incrementar la seguretat, optimitzar els fluxos de trànsit i contribuir a reduir l’impacte ambiental.
  • Mobilitat intermodal, mitjançant la planificació de la “mobilitat com a servei”, amb xarxes de col·laboració entre els diferents operadors públics i privats. 

Podeu consultar el llistat complet de propostes a la documentació adjunta.

Més informació

Nota de premsa. El RACC presenta un pla de 45 propostes per millorar la mobilitat de Barcelona
Les 45 propostes del RACC
Resum de les 45 propostes del RACC
Publicació. Fem de Barcelona el referent de la mobilitat