Dades històriques de trànsit i evolució anual | Fundació RACC

Dades històriques de trànsit

El RACC compta amb una àmplia experiència en la recopilació, l’anàisi...

El RACC compta amb una àmplia experiència en la recopilació, l’anàlisi i la gestió intel·ligent de dades de trànsit, amb accés a tot l'històric des de l'any 2011, tant de les dades de trànsit a Espanya com de la majoria de països europeus. La gestió d'aquesta informació permet analitzar l'evolució del trànsit al llarg dels anys (per exemple, l'evolució de la velocitat mitjana d'un tram).

Accés a dades històriques de trànsit des del 2011

Sol·licitar informació

A qui s'adreça

Històric de dades de trànsit per empreses...

Servei dirigit a qualsevol empresa amb interès de disposar d'informació de la situació del trànsit en un moment determinat o de la mitjana en un període de temps específic.

Històric de dades de trànsit per administracions...

En el cas de les administracions (per exemple, un ajuntament), l'accés a aquest tipus de dades facilita la presa de decisions o l'auditoria de determinades accions, gràcies al fet que permet conèixer:
•  Llocs i moments de màxima congestió en un territori determinat.
•  Fluïdesa abans i després dels canvis aplicats en infraestructures o dels canvis en la regulació.
•  Influència de noves instal·lacions en la velocitat del transport rodat.

Metodologia

La Fundació RACC ofereix tres nivells de servei:

  • Subministrament de dades brutes de trànsit, per als trams de vies seleccionats durant els períodes de temps desitjats.
  • Estudi ad hoc: addicionalment al subministrament de les dades, s'inclou l'elaboració d'un informe que resumeix l'evolució del trànsit i els aspectes més destacats.
  • Estudi complet: addicionalment a l'anàlisi ad hoc, es realitza un document que inclou conclusions i recomanacions.